RODO i Polityka plików cookie

Klauzula wypełniająca obowiązek informacyjny RODO

W związku z wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka NU HOMES sp. z o.o. z siedzibą w (85-868) Bydgoszczy przy ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 14, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta KRS pod numerem 0000614713, posiadającą numer NIP: 554-293-79-35, REGON: 364270128, kontakt e-mail: info@nuhomes.pl, telefon: 503400444
2. Przetwarzamy następujące dane osobowe – dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego oraz datę jego ważności oraz dane kontaktowe, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.
3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu zawarcia oraz realizacji przedmiotu umowy.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe, a w szczególności podmioty uczestniczące w sprzedaży, nasi partnerzy, nasi pracownicy, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, notariusze, podmioty świadczące usługi informatyczne, płatnicze, księgowo – finansowe, audytorskie, kontrolne, pocztowe czy kurierskie
6. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, tj. zawarcia umowy i jej realizacji, bądź rozwiązania czy wygaśnięcia umowy – maksymalnie przez okres 5 lat. Gdy przechowywanie danych jest niezbędne w celu realizacji ciążących na Spółce obowiązków prawnych przechowywane one będą do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawnych.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia, prawo przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Dane osobowe do zawarcia oraz realizacji umowy przekazane są dobrowolnie.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu www.nuhomes.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe (persistent cookies) – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

MOŻLIWOŚĆ USUNIĘCIA PLIKÓW COOKIES

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookies w ogóle lub wybranych cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele plików cookies pomaga w podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.